Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Gdy podniosą Ci czynsz

Nie każdy lokator zdaje sobie sprawę z możliwości podjęcia jakichkolwiek działań, kiedy wynajmujący podniesie mu znacznie czynsz. Jeśli znamy swoje prawa, możemy skuteczniej je egzekwować i bronić się przed nieuczciwym traktowaniem

Tego rodzaju sytuacje zdarzają się w polskich realiach nader często. Większość lokatorów godzi się na nie i z pokorą płaci podwyższony czynsz. Nie domagamy się wyjaśnień, nie pytamy o przyczyny, uznajemy, że podwyższenie czynszu jest prawem właściciela i nie powinniśmy go kwestionować.

W rzeczywistości każdy lokator ma prawo dowiedzieć się, czym spowodowana jest podwyżka. Zapytanie to powinno być złożone na piśmie, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o planowanej podwyżce. Właściciel ma obowiązek odpowiedzieć na takie pismo, pod groźbą unieważnienia podwyżki. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku mieszkań kwaterunkowych, kamienic prywatnych, mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowych i mieszkań objętych umową na najem lokalu między właścicielem a najemcą.

Nie każdy lokator zdaje sobie sprawę również z faktu, że istnieją przepisy prawa regulujące wysokość i częstotliwość podwyższania czynszu. Czynsz może wzrastać nie częściej niż co 6 miesięcy i o nie więcej niż 3 % swojej dotychczasowej wysokości. W szczególnych przypadkach wysokość podwyżki może być inna, jednak wymaga to odpowiedniego uzasadnienia.