3,4% – o tyle wzrosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce

logo GUS

Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z polskiego rynku pracy. We wrześniu dość wyraźnie wzrosło przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju. Polacy zatrudnieni w przedsiębiorstwach zarabiają średnio 3900,49 zł brutto miesięcznie.

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wyniósł we wrześniu 3,4% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ujęciu miesięcznym zwyżka wynosiła 0,2%. Pierwszy odczyt był minimalnie gorszy od sierpniowego, gdy było to o 3,5% więcej niż w sierpniu 2013 r., a drugi był zdecydowanie lepszy od poprzedniego. W sierpniu pensje skurczyły się o 1,8% m/m. Wrześniowe dane były minimalnie gorsze od prognoz ekonomistów. Zakładali oni, że w stosunku do minionego roku średnia pensja wzrośnie o 3,5%. W ujęciu miesięcznym miała to być zwyżka na poziomie 0,3%.

Licząc od 1 stycznia do 30 września tego roku średnia pensja miesięczna brutto zanotowała wzrost na poziomie 3,9%. Poza standardową wysokością przeciętnej płacy miesięcznej w polskich przedsiębiorstwach, GUS podał również dane na temat średnich pensji bez wynagrodzeń z zysków. We wrześniu było to 3900,26 zł brutto. Opublikowano również dane kwartalne, które wskazały, że między lipcem a wrześniem 2014r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3939,22zł. Po wyeliminowaniu wypłat nagród z zysku było to natomiast 3936,57zł brutto.

Warto podkreślić, że odnotowany niedawno spadek cen w ujęciu rocznym sprawił, iż przy rosnącym wynagrodzeniu Polacy mogą odczuć rzeczywistą poprawę swojej sytuacji materialnej. Za taką samą kwotę jesteśmy w stanie kupić więcej produktów niż przed rokiem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na pozytywy dotyczące zatrudnienia. GUS opublikował je wraz z informacjami na temat przeciętnych pensji. Zatrudnienie wzrosło we wrześniu o 0,8% w ujęciu rocznym, a wobec wcześniejszego miesiąca nie uległo zmianie. Oznacza to, że w sektorze przedsiębiorstw pracowało 5 milionów 537,3 tysiąca osób.

Przypomnijmy, że publikowane przez GUS dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób. Niestety nie pozwala to dokładnie ocenić realnej sytuacji finansowej polskich pracowników. Tym bardziej, że niezwykle liczną grupą są w naszym kraju małe i mikroprzedsiębiorstwa, w których zatrudnionych jest tylko kilku pracowników, a często prowadzone są jednoosobowo. Gdyby w statystykach uwzględniać średnie pensje tych mniejszych podmiotów, to dane mogłyby znacznie różnić od tych publikowanych każdego miesiąca.