Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

400 tysięcy PLN na ochronę znaku firmowego – jak je dostać?

W Polsce pojawiła się kolejna możliwość otrzymania dotacji unijnej. Tym razem, ma ona na celu ochronę znaku firmowego. Wnioski w tej sprawie przyjmowane są przez PARP. Jak otrzymać dotację?

Dofinansowanie to jest wypłacane jako jeden z punktów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 5.4.1. Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej).

W ramach niego, możliwe do otrzymania są dwa odmienne rodzaje dofinansowania. Pierwszy z nich to wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej. Jego zadaniem jest pokrywanie wydatków związanych m.in. ze zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego czy przemysłowego w celu jego opatentowania. Natomiast drugi, będący wsparciem na realizację ochrony ma pokrywać ewentualne koszty wszczęcia i przeprowadzania postępowania dotyczącego unieważnienia lub wygaśnięcia patentu czy prawa ochronnego bądź też prawa z rejestracji.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jest o co walczyć, ponieważ dofinansowanie może wynieść nawet 85% wszystkich wydatków związanych z ochroną znaku firmowego! Pieniądze te zostaną przekazane głównie w formie zaliczek i refundacji. Mogą obejmować opłaty urzędowe związane z opatentowaniem, pomoc specjalisty w zakresie prawa patentowego, itp.

Dotychczas już kilka osób mogło cieszyć się otrzymaną dotacją. Wśród nich znalazł się mieszkaniec Opola, który dostał ponad 129,5 mln zł! Wszystko, dzięki opatentowaniu polimerycznego materiału budowlanego.