Pracownicy boją się utraty pracy – są powody?

pracownicy

Vase Petrovski, flickr

Chociaż przedsiębiorcy zapewniają, że nie ma powodów do obaw, to jednak wzrasta liczba Polaków martwiących się, że w najbliższym czasie mogą zostać zwolnieni z pracy. Niepokój o dalsze zatrudnienie deklaruje aż 28% pytanych.

Agencja pośrednictwa pracy Work Service opublikowała niedawno Barometr rynku pracy, z którego wynika, że rośnie odsetek Polaków obawiających się zwolnienia. Aż 28% respondentów przyznało, że martwią się, iż w najbliższym czasie otrzymają wypowiedzenie. W porównaniu do poprzedniej edycji Barometru, którą opublikowano w sierpniu 2014 r., jest to wzrost o 12 punktów procentowych. Największą część tej grupy stanowią osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, czyli tzw. „śmieciówek”. Są to głównie ludzie zarabiający miesięcznie nie więcej niż 2 tysiące złotych netto.

Co ciekawe, na 28% Polaków obawiających się utraty pracy, przypada zaledwie 6% przedsiębiorstw rzeczywiście planujących redukcję kadry pracowniczej. Natomiast 81% pytanych firm zapewnia, że planuje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie. Dodatkowo 12% pracodawców jest gotowych do przyjęcia kolejnych pracowników, przy czym zwiększenie zatrudnienia zapowiada aż 31% dużych firm.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przewidywania dotyczące wzrostu płac. Pracownicy liczą na to, że ich pensje w najbliższych miesiącach zostaną podniesione. Twierdzi tak aż 56% respondentów. 36% ankietowanych zakłada, że ich wynagrodzenia zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. 4% pytanych wyraziło obawy dotyczące obniżenia płac. Natomiast pracodawcy niemal zgodnie twierdzą, że nie ma większych szans na podwyżki, ale jednocześnie nie planują też cięcia pensji. Dokładniej, 81% przepytanych firm utrzyma wynagrodzenia na obecnym poziomie. Podwyżki planuje 14% podmiotów, a o redukcji płac mówi zaledwie 1% jednostek.

Pracodawcy nie mają większych powodów do obniżania pensji. Sytuacja gospodarcza ulega poprawie, a większość polskich pracowników wykazuje się sporą lojalnością wobec przełożonych. Osoby o satysfakcjonujących dochodach, zatrudnione na umowę o pracę nie planują zmiany pracodawcy. Niemniej jednak 21% pytanych chce tego dokonać w najbliższych 24 miesiącach. W nowym miejscu chcą pracować głównie ludzie zatrudnieni na umowę-zlecenie (52%) oraz zarabiający mniej niż 1000 zł netto (43%). Powodem zmiany pracy ma być poszukiwanie lepiej płatnego zatrudnienia i chęć samorealizacji.