Bariery dla małego biznesu w Polsce. Co przeszkadza firmom?

O problemach, z jakimi borykają się polskie małe i średnie firmy, mówi się od dawna i od równie dawna nie robi się nic, aby sytuację poprawić. Jakie problemy podcinają skrzydła polskim firmom?

Małe firmy, czyli te zatrudniające dziś do 49 pracowników stanowią aż 99% wszystkich przedsiębiorstw w naszym kraju. To również one dają miejsca pracy ponad połowie wszystkich osób pracujących w Polsce. Dodatkowo, o czym warto wspomnieć, małe firmy wpłacają do państwowego budżetu ponad ½ podatku dochodowego i aż ¾ podatku od osób fizycznych! Jednym słowem: stanowią dla budżetu państwa prawdziwą żyłę złota.

I choć o takie źródło dochodu powinno się dbać, okazuje się, że polskie państwo rzuca przedsiębiorcom kłody pod nogi i w żaden sposób ich nie wspiera. W przeprowadzonej ostatnio przez Gazetę Wyborczą ankiecie o problemach przedsiębiorców wykazano, że tym, na co narzekają, są nie tylko zbyt wysokie podatki, ale przede wszystkim niezrozumiałe przepisy, zawiłość prawa gospodarczego i brak pomocy ze strony urzędników, którzy w przedsiębiorcy często nadal widzą „oszusta i przestępcę”. Mali przedsiębiorcy narzekają również na brak sprzyjających warunków do prowadzenia w Polsce biznesu – utrudniony sposób jego zakładania, zbyt duże koszty pracy, które sprawiają, że nawet jeśli firma chciałaby zatrudnić nowego pracownika – nie robi tego wiedząc, jak duże podatki musiałaby za niego oddawać państwu.

Barierą dla biznesu są również wysokie opłaty za użytkowanie gruntu i podatki od nieruchomości. Warto tutaj dodać, że większość małych przedsiębiorców to osoby, które zatrudniają 4-5 pracowników, a gdy ich stałe podatki są identyczne jak firm, które zatrudniają pracowników 40 czy 50 – to sytuacja dla tych najmniejszych jest zdecydowanie nieciekawa.