Będą zmiany w zasadach telepracy?

Rozwój telepracy w Polsce jest hamowany przez zbytnie obowiązki związane z BHP i ze względu na niedokładne przepisy związane z ewidencjonowaniem czasu pracy. Są to bariery, które należy zlikwidować.

Eksperci Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej wyraźnie wyznaczają bariery, które blokują rozwój telepracy w naszym kraju. Podczas debaty „Co hamuje rozwój telepracy” eksperci zaznaczali, że Polska pod tym względem jest zacofana w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie odsetek telepracowników jest nieporównywalnie większy.

Podczas gdy w Polsce jest to 3,2 proc. pracowników, w Skandynawii jest to około 15 proc. wszystkich zatrudnionych, a w krajach Beneluksu 14 proc. Dane Pracodawców RP pokazują, że pracować wyłącznie w formie telepracy chciałoby nieco ponad 11 proc. badanych osób, natomiast niespełna 40 proc. deklaruje, że mogłoby być zatrudnionych w taki sposób przynajmniej częściowo.

Specjaliści podkreślają, że zalet telepracy jest sporo i są one korzyścią nie tylko dla samego pracownika, ale i pracodawcy. Wiąże się to z większymi możliwościami godzenia życia zawodowego z prywatnym, lepszą efektywnością pracy oraz aktywizacją osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy obawiają się jednakże utraty kontroli nad telepracownikami.