Gaz łupkowy – stan obecny

gaz łupkowy

Gaz łupkowy jest gazem uzyskiwanym w trakcie procesu szczelinowania hydraulicznego. Samo wydobycie polega na wykonaniu odpowiednio głębokiego odwiertu w podłożu i wpompowaniu w niego płynu. Płyn ten składa się z mieszaniny wody słodkiej lub nisko zmineralizowanej solanki, materiału podsadzkowego (piasek, metalowe i plastikowe kulki, materiały ceramiczne, płyny polimerowe), i dodatków chemicznych, które regulują np. pH płynu, jego lepkość, ciężar właściwy i zabijający bakterie. Płyn ten powiększa lub wytwarza szczeliny w skałach, przez które wydobywa się gaz łupkowy wychwytywany przez otwory.

W roku 2012 Państwowy Instytut Geologiczny obliczył szacunkową wielkość polskich złóż, która wynosiła od 346 do 768 miliarda m3 gazu łupkowego. Do roku 2011 zostało wydanych 97 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego. Nowe obliczenia, pochodzące z czerwca 2013 roku i wykonane przez amerykański Urząd ds. Informacji o Energii (EIA) wykazały, że w Polsce złoża gazu łupkowego są o wiele większe, niż początkowo szacowano. Dane amerykańskiej instytucji pokazały, że liczą one około 4,2 biliona m3. Ta sama instytucja w 2011 roku szacowała polskie zasoby na 5,3 biliona m3. Autorzy obliczeń twierdzą, że przemysł łupkowy dopiero się rozwija, i pomimo że liczby są obiecujące, to odwiertów jest wciąż za mało. EIA oświadczyła, że dopiero po 100 odwiertach jest możliwość stwierdzenia wielkości złoża. W Polsce to wciąż za mało, gdyż do połowy maja 2013 roku, według Ministerstwa Środowiska, wykonano jedynie 44 odwiertów.

Ocenia się, że największe złoża występują w polskiej części basenu bałtyckiego, i są to złoża w ilości około 3 bln gazu oraz 1,2 mld baryłek ropy pochodzącej z łupków. Złoża w basenie lubelskim oceniono na około 250 mld m3, a w podlaskim – około 140 mld m3. Na obecną chwilę największą ilość gazu wydobywa się z kilometrowego odwiertu firmy Lane w Łebieniu – około 15 tys. m3 dziennie.

Do 1 czerwca 2013 roku wydano 108 koncescji w Polsce na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego łącznie konwencjonalnego i niekonwencjalnego. Do największych firm posiadających te koncesje należą: PGNiG (16 koncesji), Orlen Upstream (7 koncesji), 3Leg Resources (9 koncesji), Talisman Energy Polska (3), Marathon Oil Poland (11), Chevron Polska Energy Resources (4), San Leon Energy (10), BNK Petroleum (6), Eni Polska (3), ExxonMobil Corporation (6 koncesji), Silurian Hallwood (5), Hutton Energy/Baasgas (3), Petrolinvest (udziałowiec w 13 koncesjach poszukiwawczych), DPV Service (5).

W drugiej połowie 2012 roku ExxonMobil Corporation, z uwagi na mało zadowalające wyniki w pracach poszukiwawczych wycofał się z poszukiwania złóż gazu w Polsce i zamknął dwa odwierty – Siennica-1 oraz Krupe-1. Firma Silurian Hallwood, DPV Service i Hutton Energy/Baasgas do końca 2012 roku nie rozpoczęły żadnego odwiertu. Na przełomie kwietnia i maja 2013 roku wycofały się kolejne dwie amerykańskie firmy, Marathon Oil Poland oraz Talisman argumentując decyzję tym, iż poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce kosztuje za dużo i jest trudniejsze niż w Ameryce. Dodatkowo przedstawiciele Marathon Oil Poland oświadczyli, że polskie łupki posiadają nieodpowiednie właściwości.

Temat wydobycia gazu łupkowego w Polsce budzi skrajne emocje i kontrowersje. W Żurawlowie na Zamojszczyźnie od miesiąca trwa protest 150 mieszkańców wsi Żurawlów przeciwko inwestycji międzynarodowego Chevrona. Złożyli oni wniosek do Ministerstwa Środowiska o delegalizację koncesji ww. firmy. W treści wniosku mieszkańcy podnieśli obawy o środowisko naturalne, które może zostać nieodwracalnie naruszone podczas procesu wydobycia gazu (możliwość wycieku płynu szczelinującego, który może skazić wodę i glebę), jak i naruszenie praw międzynarodowych – Polska nie zastosowała otwartej procedury przetargowej na koncesję odnośnie firmy Chervon, czym naruszyła zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Tutat wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zaważyć na tworzonym projekcie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, które zakłada, że obecni właściciele koncesji poszukiwawczych mogą otrzymać prawa do koncesji wydobywczej bez przetargu.

Eksperci boją się, że z uwagi na powyższe problemy, z Polski może wycofywać się coraz więcej zagranicznych firm.

The following two tabs change content below.

Michal K

Ostatnie wpisy Michal K (zobacz wszystkie)