Konsekwencje Polityki jednego dziecka

polityka jednego dziecka

Harald Groven (Flickr)

Od 1977 roku Chiny realizują tzw.  Politykę jednego dziecka, mającą na celu ograniczenie przyrostu naturalnego. Międzynarodowy zespół naukowców zbadał, jaki te restrykcje mają wpływ na osobowość dzieci.

W toku badań okazało się, że Polityka jednego dziecka ma ogromne konsekwencje nie tylko demograficzne, ale też społeczne. Co więcej – konsekwencje te będą odczuwane przez dłuższe czas, ponieważ efektem restrykcji jest pojawienie się całego pokolenia Chińczyków o specyficznie ukształtowanej osobowości.

Naukowcy zbadali ponad 400 osób. Grupa składała się z urodzonych przed i po wprowadzeniu Polityki jednego dziecka. Uczestnicy projektu brali udział w szeregu gier ekonomicznych. Zebrane wyniki pozwoliły wyodrębnić cechy specyficzne dla osób wychowujących się jako jedynaki.

Wyniki badań powinny zaniepokoić Chiński rząd. Osoby urodzone po wprowadzeniu Polityki jednego dziecka cechują się dużo gorzej rozwiniętymi umiejętnościami ważnymi dla sukcesu społecznego i ekonomicznego. Stwierdzono, że wykazują się oni mniejszą prawdomównością oraz mniejszym zaufaniem do innych, jednocześnie są niezbyt skłonni do ryzyka i podejmowania rywalizacji, pracę wykonują zazwyczaj mało sumiennie, na co dzień w ich myśleniu dominuje pesymizm.

Co interesujące, negatywnych efektów bycia jedynakiem nie niwelowały kontakty z innymi rówieśnikami. Za to prawdopodobne jest, że na cechy charakteru wpływ ma to, czy w procesie wychowania rodzice kładli nacisk na prospołeczne wartości.

[źródło informacji: sciencedaily.com]

The following two tabs change content below.