30 września rusza konferencja „Innowacyjna” Europa”, biznes & nauka

innowacyjna Europa

W dniach od 30 września do 1 października odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej międzynarodowa konferencja „Innowacyjna Europa – przyszłość współpracy nauki i biznesu”. Będzie to oficjalne wydarzenie towarzyszące Europejskiemu Forum Nowych Idei, a organizatorami są firma doradcza PwC i firma technologiczna Intel.

Konferencja ma stać się fundamentem w budowaniu ściślejszej współpracy między środowiskiem naukowym, administracją publiczną a przedsiębiorcami. Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli m. in. dyrektor programu Top 500 Innovators – profesor Piotr Moncarz, Micheli Hivert z Narodowej Agencji R&D z Izraela czy Wiesław Nowiński z Agency for Sciene, Technology and Research Singapur. Do Gdańska w tych dniach przybędą ludzie biznesu i reprezentanci środowisk naukowych, by dyskutować o perspektywach i możliwościach, jakie daje wzajemne przenikanie się świata nauki z biznesem.

W programie konferencji mają znaleźć się m. in. dyskusje dotyczące nowych form innowacji, transferu technologii i wiedzy, innowacyjnych strategii odnośnie własności intelektualnej, badań i rozwoju w firmach z sektora biomedycyny i inżynierii. Odbędą się też panele dyskusyjne o cechach ekosystemów innowacji w Izraelu, Dolinie Krzemowej i Europie, o tym dlaczego młode firmy i duże korporacje potrzebują się nawzajem, czy metodach finansowania innowacji.

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wzrasta ilość środków przeznaczanych przez firmy na rozwój i badania. Ważne jest, by ten trend nie tylko utrzymywał się na tym samym poziomie, ale także systematycznie się zwiększał. Dużą rolę odgrywają w takim wsparciu programy rządowe, które inwestując w badania naukowe i prace rozwojowe powinny częściej włączać w nie sektor prywatny. Z kolei przedsiębiorcy powinni wykazać się większą zdolnością i motywacją do inwestowania w zdolną młodzież akademicką oraz poszukiwanie nowych rozwiązań i pomysłów zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

The following two tabs change content below.

Daniel Kurylak

Daniel Kurylak (1976), z zawodu front end developer, z zamiłowania rowerzysta, kolekcjoner znaczków, warszawiak i internauta. Fascynują go nowe technologie oraz wszystko co związane z Internetem. Dni upływają mu na wykonywaniu zleceń, obserwowaniu tego, co się dzieje w sieci oraz pisaniu artykułów.