Od 2012 wzrosną górne stawki podatków lokalnych i od środków transportu

Ministerstwo Finansów od 1 stycznia 2012 roku wprowadza podwyżki podatków lokalnych i podatków środków transportu. Zmiany najbardziej odczują właściciele ciągników i pojazdów wielkogabarytowych.

Zmiany stawek niekoniecznie muszą oznaczać podwyżki podatków lokalnych – uprawniają one gminę do podniesienia tej stawki w gminie, jednak ma ona prawo ustanowić własne, niższe stawki albo w ogóle nie zmieniać dotychczasowych.

Największa zmiana stawki dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 9 do 12 ton, równej lub wyższej niż 12 ton. Niewiele niższa podwyżka stawki podatku wynosi za ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 5,5 tony włącznie. Z kolei właściciele przyczep i ciągników rolniczych każdego rodzaju muszą liczyć się z podwyżką stawki podatku od 62 zł do nawet 120 zł (ta cena dotyczy ciągników z naczepami lub przyczepami, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton).

Zmiana podatku dotknie nie tylko właścicieli pojazdów, ale również właścicieli psów. Od stycznia przyszłego roku będą musieli uiścić opłatę o prawie 5 zł większą niż dotychczas. Reszta zmian dotyczy nieznacznego wzrostu podatków od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, gruntów pod jeziorami i pozostałych, a także budynków zarówno mieszkalnych, jak i przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zmiany w tym przypadku wynoszą od 0,02 zł do 0,30 zł.