Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Różne fundusze europejskie dla firm!

Unia Europejska podkreśla, jak istotną rolę w rozwoju odgrywa przedsiębiorczość w poszczególnych regionach. Aby ją wspierać, utworzyła fundusze dla regionalnych przedsiębiorców.

Głównym narzędziem wspierania regionalnej przedsiębiorczości są Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Ich założenia i priorytety są różne, w zależności od potrzeb konkretnego regionu.

W każdym z szesnastu funkcjonujących programów określono też inwestycje, które powinny być zrealizowane i dofinansowane w pierwszej kolejności. Oprócz RPO polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka.

Większość inwestorów podkreśla jednak, że w praktyce fundusze z RPO są znacznie łatwiejsze do pozyskania i to o nie głównie się ubiegają. Unia Europejska przygotowała również programy pomocy dla obszarów wiejskich, które zajmują znaczną większość powierzchni naszego kraju.

Osoby, które prowadzą swoją działalność właśnie na obszarach wiejskich lub w najbliższym czasie planują rozpoczęcie takiej działalności, mogą starać się o pozyskanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który działa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRR OW).