Budownictwo w ubiegłym roku – bilans

Ten, kto myśli, że polska gospodarka kuleje, może być zaskoczony. Budownictwo ma się naprawdę dobrze. Jak pokazują statystyki, produkcja budowlano-montażowa przeżywa w naszym kraju swoje grube lata!

Pomimo tego, że notowania firm budowlanych na giełdach nie prezentują się dobrze, to jednak ogólny wzrost produkcji jest z pewnością zadowalający. W roku 2010 wzrósł on łącznie o 3,5%. Wyraźne przyspieszenie miało miejsce pod koniec roku. W listopadzie nastąpiło zwiększenie o 10,9% a w grudniu o kolejne 13,7%.

Grudniowe wyniki były jednak podzielone ze względu na konkretną dziedzinę budownictwa. Najlepiej wiodło się segmentowi związanemu z konstruowaniem nieruchomości. Nastąpił tu wzrost o 29,6%. Prace specjalistyczne, w tym wykończeniowe mogą pochwalić się poprawą o 11%. Natomiast budownictwo infrastrukturalne przeżyło bolesny upadek, gdyż nastąpił regres o 2,1%.

Niestety, niepokojąca jest sytuacja spółek budowlanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. WIG-Budownictwo, czyli indeks tychże spółek jest od listopada na minusie i to o ponad 3%. Takie dysproporcje pomiędzy zjawiskami na giełdzie a rzeczywistym stanem budownictwa są jednak możliwe do wytłumaczenia i nie zaskakują specjalistów. Jednym z powodów nieścisłości może być fakt, że biorąc pod uwagę produkcję budowlaną mówi się wyłącznie o przedsiębiorstwach, w których pracuje więcej niż 9 pracowników. Mimo tego, na rynku funkcjonuje wiele firm o mniejszej kadrze pracowniczej. W dodatku, to właśnie te mniejsze mają gorsze wyniki.