Coraz więcej osób chce przywrócenia egzaminów wstępnych na studia

W środowisku naukowym coraz częściej słyszy się głosy przemawiające za przywróceniem egzaminów na studia. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest najrozsądniejsze?

Przemawia za nim chociażby rosnąca liczba uczelni. Z jednej strony gwarantują one dostęp do nauki szerszej grupie studentów, z drugiej znacznie łagodzą kryteria naboru. W efekcie selekcja na studia jest czysto teoretyczna. Niemal każdy kandydat dostaje się do szkoły, w której chce się uczyć.

Biorąc pod uwagę ilość bezrobotnych magistrów, która z dnia na dzień rośnie w naszym kraju, nie jest to pozytywne zjawisko. Egzaminy na studia z pewnością by je ukróciły, dając szanse na studiowanie wyłącznie najlepszym.

Egzaminy na studia to także dodatkowa szansa dla osób, które nie uzyskały zbyt dobrego wyniku na maturze. Często słyszy się o tym, że bardzo dobry student pod wpływem maturalnego stresu nie był w stanie rozwiązać najprostszych zadań. Zdarza się też, że słabsi uczniowie, oszukując w ten czy w inny sposób, zdają maturę z dobrym wynikiem, choć w rzeczywistości ich wiedza nie jest zbyt imponująca. Egzaminy pozwoliłyby na weryfikację wyników osiąganych na maturze.

Z drugiej strony, egzaminy to dodatkowy stres dla uczniów. Ich zakres zwykle nie pokrywa się z tym, czego licealiści uczą się do matury, w związku z czym uczniowie musieliby poświęcać dodatkowy czas na przygotowywanie się do nich. Sprawdzanie egzaminów na studia przez osoby z grona pracowników uczelni mogłoby też stanowić pole do nadużyć i wykorzystywania znajomości w celu dostania się na studia.