Fundusze unijne dla kościoła – ile i na co?

Choć nie wszystkim podoba się sięganie Kościoła do kasy unijnej, to jednak zgodnie z wytycznymi UE kościoły mają pełne prawo do korzystania z dotacji unijnych. Na co mogą wziąć dotację?

Kościoły, jako instytucje poniekąd dobra publicznego i społecznego, oraz spora część historycznego dorobku kultury, pamięci i zaangażowania w pomoc najuboższym na świecie – mogą, podobnie jak każda inna firma korzystać z dotacji unijnych. I choć spotyka się to z niezadowoleniem wielu innych firm, które w przeciwieństwie do kościoła wypracowują realny dochód budżetowy – nic nie stoi na przeszkodzie, by kościoły z takich dofinansowań korzystały.

Na co kościół może wziąć unijną dotację? Podstawowym działaniem, w ramach którego kościoły mogą ubiegać się o dotacje unijne jest dość szeroko pojęta odnowa budynków sakralnych. Należy w to wliczyć remonty kościołów i parafii, zagospodarowanie budynków przyparafialnych, odnowę bazylik, ołtarzy i innych elementów nierozerwalnie związanych z kościołem (a raczej z jego aranżacją). Standardowo Unia Europejska dofinansowuje każdy taki projekt, który uzyska akceptację w wysokości do 85% kosztów wykonania, pozostałe 15 musi wziąć na siebie kościół. Porównując taką kwotę finansowania z innymi firmami, są to dla kościołów warunki nadzwyczajnie preferencyjne. By uzyskać ww. wsparcie z UE każdy kościół ubiegający się o nie musi złożyć wniosek do odpowiednich centralnych lub lokalnych organów rozdzielających fundusze UE.