Kontrowersyjna matura z matematyki 2011

CKE złożyła zawiadomienie o rzekomym przecieku dotyczącym matury z matematyki w warszawskim LO im. K. Hoffmanowej. Nie wiadomo, czy egzamin trzeba będzie powtórzyć. Prowadzone będzie postępowanie.

Do urzędników będzie należała decyzja, czy matura na poziomie rozszerzonym z matematyki w warszawskim liceum zostanie powtórzona. Okazało się, że maturzyści na ostatnich zajęciach przed egzaminem rozwiązywali takie same zadania, jakie pojawiły się później na teście.

Jak mogło dojść do przecieku? Dyrektorka liceum odpowiada jednoznacznie – na ostatnich zajęciach z matematyki pojawiły się zadania, które zaczerpnięto z próbnej matury z 27 marca 2010 roku. Później CKE wykorzystała te zadania w niezmienionej postaci do tegorocznego egzaminu, na co oczywiście nikt z LO im. Hoffmanowej nie miał wpływu. Kadra pedagogiczna i kierownictwo szkoły uważają, że uczniowie nie powinni stawać przed koniecznością powtarzania egzaminu tłumacząc swoją postawę tym, że młodzież nie może płacić za niedociągnięcia ze strony CKE.

Zadania ze wspomnianej próbnej matury były dostępne przez ponad rok dla wszystkich, między innymi w internecie. Mogli z nich korzystać nie tylko uczniowie warszawskiego liceum.