48% Polaków nie ma oszczędności na swoim koncie!

TNS OBOP ujawnił niedawno wyniki badań dotyczących oszczędności Polaków. Bardzo niepokojącym jest fakt, że połowa z nas nie posiada żadnych środków na koncie! 48% Polaków w ogóle nie ma oszczędności.

W sondażu TNS OBOP udział brało 1005 Polaków powyżej 15. roku życia. Ci, którzy posiadają pieniądze przechowywane na koncie i trzymane na czarną godzinę, zazwyczaj dysponują skromnymi środkami. Jedynie 1% badanych przyznaje, że ma duże oszczędności.

Do skromnych oszczędności przyznaje się 19% Polaków, a do bardzo skromnych 12%. Natomiast kolejnych 12% ankietowanych oceniło stan swoich oszczędności, jako takie sobie. Jak wykazało badanie, oszczędności pojawiają się częściej wśród osób z wyższym wykształceniem. Wśród nich tylko 26% nie posiada zapasów finansowych na koncie. Natomiast pośród pytanych z wykształceniem podstawowym odsetek ten sięga 67%. Przeciętne oszczędności posiada 5% osób z wykształceniem podstawowym, ale za to 23% ludzi, którzy ukończyli studia.

Najlepszym sposobem na przechowywanie pieniędzy są banki. Tylko 14% respondentów z nich nie korzysta. Niemal połowa, bo 40% badanych uważa, że w najbliższych latach wartość posiadanych przez nich pieniędzy pozostanie na takim samym poziomie, jak obecnie. 14% spodziewa się niewielkiego wzrostu wartości pieniędzy, a 17% – spadku.

Jak Polacy przechowują pieniądze, by utrzymać ich wartość? 22% badanych wierzy, że najlepszym rozwiązaniem są lokaty bankowe. 11% ankietowanych uważa, że lepiej jest inwestować w cenne przedmioty, w tym złoto. 6% popiera zakup obligacji, a 5% lokaty w obcych walutach. Jedynie 3% odpowiadających twierdzi, że lepsze są inwestycje na giełdzie.