Badania rynku – dla przedsiębiorców obowiązkowe!

kontrola firmy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już od pewnego czasu przeprowadza badania rynkowe pozwalające na scharakteryzowanie struktury rynku i określenie poziomu jego koncentracji. Żeby tworzyć dokładne raporty na ten temat, jednostka musi pozyskiwać szczegółowe dane dotyczące firm działających w różnych branżach. Co ciekawe, przedsiębiorstwa nie mogą odmówić przedstawienia tych danych mimo, że ich ujawnienie powoduje czasem poważne problemy.

Ze względu na fakt, że niemożliwe jest odmówienie przekazania konkretnych danych dotyczących funkcjonowania firmy, przedsiębiorcy mogą się nieco obawiać tych kontroli. UOKiK najczęściej wszczyna postępowania wyjaśniające w sytuacji, w której istnieje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów gospodarczych lub zasad uczciwej konkurencji. Aby zbadać taką sprawę, urzędnicy muszą dokładnie poznać daną branżę i firmy działające na tym rynku. W rezultacie, są zobowiązane do zebrania licznych informacji na ich temat, więc muszą zwracać się o nie do konkretnych jednostek. Niekoniecznie jest to jednak komfortowe dla przedsiębiorców.

Postępowanie wyjaśniające, które opiera się na badaniach rynkowych przeprowadzanych wśród przedsiębiorstw z danej branży, ma umożliwić zebranie informacji, które pozwolą albo umorzyć sprawę, albo też rozpocząć postępowanie antymonopolowe. Takie działania pozwalają na sprawdzenie, czy na rynku zachowane zostają zasady konkurencji i czy wszystkie jednostki się do nich stosują. UOKiK zyskuje też szansę opracowania metod przeciwdziałania ewentualnym naruszeniom w tej kwestii. Jeśli przedsiębiorcy odmówią udzielenia pomocy w postaci przekazania stosownych informacji, to grożą im kary finansowe sięgające nawet dziesiątek tysięcy euro.

Na badania rynkowe przeprowadzane przez UOKiK szczególnie uskarżają się handlowcy, w tym duże sieci handlowe. W ich przypadku największym problemem jest fakt, że urząd zbiera od nich utajnione informacje, które po ujawnieniu mogą zostać wykorzystane przez konkurencję. W efekcie, sieciom może przynieść to znaczne straty. W związku z tym, Polska Izba Handlowa upomina UOKiK domagając się zaprzestania czynności działających na niekorzyść przedsiębiorców. Urząd uspokaja jednak, że te dane, które powinny pozostać tajemnicą, nie są ujawniane, a jedynie wykorzystywane do tworzenia statystyk.