Ciało i umysł – Festiwal Tańca Współczesnego

Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Ciało/Umysł zerwie z typowym myśleniem twórczym i sprowokuje do refleksji. Jest to jeden z ważniejszych festiwali tanecznych w Polsce.

W tym roku Festiwal będzie szczególny, gdyż gości w Polsce już dziesiąty raz. Będzie się odbywał w Warszawie w dniach od 17 września do 2 października, a ponieważ ma charakter międzynarodowy, pojawi się na nim wielu zagranicznych artystów.

Tancerze będą reprezentować takie kraje, jak RPA, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania, Francja, Ekwador, czy Szwecja. C/U 2011 to przede wszystkim okazja do spotkań z artystami, do nauczenia się czegoś nowego, wzięcia udziału w warsztatach lub konferencji naukowej, a także możliwość obejrzenia filmów i spektakli. Wszystkie produkcje będą miały mniej lub bardziej międzynarodowy charakter. Jednym z istotnych wydarzeń będzie również wystawa Petera Pabsta.

Jako motyw przewodni Festiwalu wybrano trzy perspektywy ujęcia historii tańca. Będzie to sam taniec ujęty w perspektywie historycznej, historia jako opowieść, gatunek literacki oraz taniec jako temat poprzednich festiwali.

W programie szczególny nacisk położono na przemiany w tej dziedzinie sztuki w XX wieku. Imprezę zakończy cielesny tryptyk wykreowany przez Lecha Rowińskiego nawiązujący do linii życia.