Coraz większe zniechęcenie wśród bezrobotnych

długotrwałe bezrobocie

obaxterlovo (Flickr)

Niestety, ale być może już za kilka miesięcy będziemy mogli powiedzieć, że tak źle to jeszcze nie było – gospodarka wciąż zwalnia, a bezrobocie zbliża się do rekordowego poziomu.

Dotychczas najgorszym momentem w ostatnich latach był rok 2008, kiedy to stopa rejestrowanego bezrobocia sięgnęła poziomu 14,8%. Później nastąpiło odbicie, sytuacja gospodarcza Polski stawała się coraz lepsza, nabraliśmy nawet apetytu na dosyć rychłe dogonienie Europy. Jednak kryzys pokrzyżował nam plany. Przez pewien czas udawało nam się pozostać „zieloną wyspą”, lecz w końcu i nas dopadła zadyszka. Obecnie od dłuższego czasu wiadomości odnośnie stanu naszej gospodarki są zazwyczaj pesymistyczne. Znajduje to odzwierciedlenie w rynku pracy – ilość osób odwiedzających urzędy pracy rośnie i jest blisko osiągnięcia rekordowego poziomu. W marcu tego roku było to już 14,4%.

Praca jest na tyle istotnym składnikiem życia, że sytuacji bezrobotnych nie można w pełni określić patrząc wyłącznie na wskaźniki ekonomiczne. Istotne są również czynniki psychologiczne. A te zaczynają być niekorzystne. W Polsce zaczyna się dziać to, co już się stało w niektórych europejskich krajach dotkniętych recesją – osoby długotrwale bezrobotne zniechęcają się i przestają poszukiwać zatrudnienia. Są tego dwa główne powody: bardzo mała ilość wolnych stanowisk oraz bardzo niskie wynagrodzenie. W praktyce stwarza to sytuację, gdy znalezienie pracy graniczy z cudem, a gdy już ten cud się wydarzy, zazwyczaj jest to praca za wynagrodzenie na poziomie minimalnej krajowej.

Eksperci ostrzegają, że rezygnacja z poszukiwań i długotrwałe bezrobocie są problemem, który nie znikną wraz z poprawieniem się sytuacji gospodarczej. Osoby, które wypadły z obiegu, będą miały ogromne trudności z powróceniem na rynek pracy. Zdezaktualizują się ich umiejętności, do tego będą miały źle wyglądającą „dziurę” w CV. Część z długotrwale bezrobotnych uda się ponownie aktywizować, jednak część z nich na stałe pozostanie bez zatrudnienia.

[źródło informacji: gazetaprawna.pl]

The following two tabs change content below.