Emerytura a dokumenty potwierdzające pracę – dlaczego trzeba je mieć?

W Polsce mówi się o tym, że emerytury są niskie. Jednak niejednokrotnie ich niewielka suma to efekt naszych zaniedbań. Każdy z nas powinien pamiętać o zebraniu dokumentów potwierdzających pracę.

Dlaczego?

Dokumenty potwierdzające staż pracy oraz wysokość zarobków są niezbędne wszystkim, którzy byli zatrudnieni przed rokiem 1999. Od tamtego czasu każda osoba ma indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na które odkładane są składki emerytalne. Jednak wcześniej pracodawcy odprowadzali je zbiorczo dla wszystkich swoich podwładnych. Żeby dowiedzieć się, ile z nich przysługuje konkretnym jednostkom, niezbędne jest rozdzielenie tych środków.

Analiza wcześniejszych składek, które nam przysługują, jest możliwa jedynie na nasz osobisty wniosek. Bez niej emerytura może być zaniżona. Szacuje się, że dotychczas o obliczenie, tak zwanego kapitału początkowego wystąpiło jedynie 7,5 mln Polaków z 12 mln, którzy powinni to uczynić.

Konkretne wytyczne względem ubiegania się o wyliczenie kapitału początkowego dotyczą wszystkich tych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku. Dodatkowo, powinni oni przepracować minimum pół roku i jeden dzień. Aby wystąpić o wyliczenie kapitału musimy wypełnić określony formularz, zawierając w nim informacje na temat naszych okresów składkowych i nieskładkowych, łącznie z podaniem dokładnych dat. Wraz z wnioskiem składamy świadectwa pracy i zaświadczenia o wynagrodzeniu. Z tego względu, im dłużej będziemy zwlekali, tym trudniejsze może okazać się dotarcie do wszelkiej dokumentacji.