Erasmus i międzynarodowe doświadczenie chronią młodych przez bezrobociem

Jakich studiów nie wybierać

Międzynarodowe doświadczenie to jeden z tych czynników, które w dużym stopniu zmniejszają ryzyko bezrobocia wśród młodych ludzi. Tak wynika z badania „Erasmus Impact Study”. Przypomnijmy, że program Erasmus polega na wymianie studenckiej między uczelniami działającymi na terenie Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonego badania nie są raczej zaskoczeniem. Podróże kształcą, a zmiana uczelni ma wiele zalet. Pozwala uczyć się poszczególnych przedmiotów zgodnie z dwoma innymi programami nauczania, a dodatkowo, umożliwia lepsze zaznajomienie się z językiem obcym. Oczywiście, cenny jest również sam wpis do CV – pracodawcy cenią sobie pracowników wykształconych za granicą.

Badanie „Erasmus Impact Study” pokazało, że osoby z międzynarodowym doświadczeniem są aż o połowę mniej zagrożone długotrwałym bezrobociem od pozostałych absolwentów. Sama stopa bezrobocia wśród takich osób również jest mniejsza niż u tych, którzy nie zdobyli doświadczenia w innym kraju. Nawet 5 lat po zakończeniu studiów wciąż lepiej radzą sobie ci, którzy edukowali się lub przynajmniej mieli staż, bądź praktyki za granicą. Stopa bezrobocia jest w tej grupie o 23% niższa niż u osób uczących się jedynie w Polsce.

Zauważono przy okazji, że osoby biorące udział w wyjazdach organizowanych w ramach programu Erasmus są skłonniejsze do takich zmian. 40% spośród nich zmieniało już kraj zamieszkania lub zatrudnienia. Uważa się również, że absolwenci z międzynarodowym doświadczeniem są bardziej tolerancyjni i z mniejszym trudem przychodzi im rozwiązywanie różnorodnych problemów. Podkreśla się, że sama przeprowadzka za granicę już uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. By ją przetrwać, trzeba przełamać nie tylko barierę językową, ale także kulturową, organizacyjną, logistyczną. To pobudza natomiast kreatywność, odwagę, determinację.

Twierdzi się też, że taki pracownikom można w większym stopniu ufać, a to natomiast powoduje, że częściej mają szansę na zajęcie istotnych stanowisk w firmie. 64% pracodawców przyznaje, że pracownikom z międzynarodowym doświadczeniem powierza obowiązki wymagające większej odpowiedzialności. Natomiast 92% zatrudniających twierdzi, że woli takich pracowników od kandydatów, którzy wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobywali wyłącznie w Polsce.