Gdzie w Polsce zarobisz najwięcej?

Wynagrodzenie jest punktem newralgicznym w większości relacji na linii pracownik – pracodawca. Główny Urząd Statystyczny podał niedawno listę średnich zarobków w każdym polskim województwie!

Okazuje się, że najwięcej zarabiają mieszkańcy województwa mazowieckiego, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi ponad cztery tysiące złotych.

Tuż za województwem mazowieckim plasują się województwa śląskie i pomorskie, gdzie zarobki przekraczają trzy tysiące złotych. Najniższe zarobki z kolei zanotowano w takich województwach, jak warmińsko-mazurskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie. Z jednej strony te najwyższe średnie zarobki są dość zadowalające, jednakże z drugiej strony widzimy niezbyt optymistyczną sytuację w województwach, gdzie zarobki nie przekraczają nawet 3 tysięcy złotych.

Specjaliści widzą w tym jednak pewne zalety, bowiem inwestorzy poszukujący miejsc, gdzie koszty wytworzenia produktu będą najtańsze, wybiorą właśnie te województwa, w których zarobki są najniższe. Jest to duża szansa na rozwój dla tych regionów i niskie płace działają poniekąd na ich korzyść, zwiększając ilość miejsc zatrudnienia.

Pamiętajmy jednak, że dane te są jedynie średnimi wyciągniętymi na podstawie najwyższych i najniższych zarobków w konkretnym województwie. Zawsze może być to zatem w danym przypadku większe lub mniejsze wynagrodzenie.