Kiedy warto zmienić pracę?

zmiana pracy

Joseph Robertson (Flickr)

Rozstanie się pracownika z firmą to nawet w czasach kryzysu nie zawsze decyzja pracodawcy. Często sami podejmujemy decyzję o zwolnieniu się, licząc na to, iż zmiana pracy pozytywnie wpłynie na naszą karierę.

Jadwiga Naduk z Hays, w artykule opublikowanym w serwisie forbes.pl, wymienia 5 powodów, który najczęściej stoją za decyzją o rzuceniu pracy:

  • Brak szans na rozwój zawodowy.

Pracownik, który czuje, że w danej firmie nie rozwija się zawodowo, nie ma też co liczyć na awans i podwyżkę, najprawdopodobniej w końcu zacznie szukać szczęścia gdzie indziej. Istnieje szansa, iż w momencie, gdy oznajmi swoją decyzję obecnemu pracodawcy, ten, chcąc ich zatrzymać u siebie, zaoferuje im lepsze warunki.

  • Brak wsparcie ze strony przełożonego.

Wielu pracowników lepiej funkcjonuje w wyraźnie zdefiniowanych, hierarchicznych układach. Jeżeli ich przełożony daje im zbyt dużo wolności, nie interesuje się zbytnio ich pracą (przez co nie mogą też się uczyć od niego), za jedyne rozwiązanie mogą uznać zmianę pracodawcy.

  • Zbyt niskie wynagrodzenie.

Przyczyną frustracji jest nie tylko brak podwyżek, ale też świadomość, że inne osoby na analogicznych stanowiskach w firmie zarabiają więcej. Żale pracownika oczywiście mogą być bezpodstawne – decyzja o podwyżce musi mieć uzasadnienie biznesowe, dla większości szefów sam staż pracy nie jest jeszcze wystarczająca podstawą do większego wynagrodzenia.

  • Monotonia.

Brak wyzwań i monotonia to czynniki o bardzo silnym działaniu demotywującym. Jeśli w firmie nie ma możliwości na zmianę zakresu obowiązków i zmianę zakresu zadań, odejście pracownika może być jedynym dobrym rozwiązaniem nie tylko dla niego, ale i dla pracodawcy – osoba znudzona swoim stanowiskiem ma niską efektywność.

  • Powody osobiste.

Konflikty, problemy z komunikacją, stres wywołany przez szefa lub osoby z działu – takie czynniki można próbować eliminować zmieniając stanowisko w obrębie firmy. Niestety nie zawsze jest to możliwe.

[źródło informacji: forbes.pl]

The following two tabs change content below.