Koniec preferencji podatkowych dla zakładów pracy chronionej?

Zła sytuacja finansowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) doprowadziła do mniejszych zwolnień podatkowych dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Do tej pory, zgodnie z promowaniem w Polsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności, zakłady pracy, które decydowały się na przyjęcie na etat większej liczby osób z problemem niepełnosprawności, mogły liczyć na preferencyjne zwolnienia z podatków i ulgi dotyczące kosztów pracy, jakie każdy pracodawca musi ponieść przyjmując do pracy nową osobę. Od stycznia sytuacja ta się zmieni – zgodnie z nowelizacją ustawy o tzw. zakładach pracy chronionej, wiele z nich straci zwolnienia podatkowe, co spowoduje większą płynność finansową samego PFRON-u.

Do końca tego roku obowiązują stare zasady, czyli zakłady pracy chronionej mogą odprowadzać do PFRON tylko 10%, a reszta dopłacana jest do tzw. kasy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Na zmianach stracą również bezpośrednio gminy, które będą teraz otrzymywać mniej pieniędzy. Wszystkie te działania mają doprowadzić do większych wpływów do kasy PFRON-u, który z roku na rok boryka się z coraz większymi problemami, a brak zmian mógłby nawet doprowadzić do jego niewypłacalności.

Decyzje nowelizacyjne już zapadły. Od 1 stycznia  2011 roku na preferencyjne zwolnienia podatkowe będą mogły już liczyć tylko te firmy, które zatrudniają co najmniej 30% osób niepełnosprawnych, chorych umysłowo, psychicznie, niewidomych i w różnym stopniu upośledzonych. Ilość „dotowanych” zakładów tym samym zmniejszy się, co w prostej drodze może niestety doprowadzić do zmniejszenia się liczby zatrudnień osób niepełnosprawnych.