Kontrola abonamentu RTV – poznaj swoje prawa

kontrola abonamentu rtv

tuija (Flickr)

Rosną wpływy KRRiT z tytułu abonamentu RTV. Dane z dotychczasowych 10 miesięcy tego roku pozwalają szacować, iż KRRiT zgromadzi o ok. 8% więcej, niż zakładano.

Za coraz większą ściągalność abonamentu RTV odpowiedzialna jest rosnąca aktywność skarbówki oraz Poczty Polskiej na tym polu. Prognozowano, że w 2012 roku wpływy z abonamentu wyniosą 470 milionów złotych. Jednak dotychczasowe wyniki pozwalają stwierdzić, iż będzie to kwota większa o 40 milionów. KRRiT spodziewa się, iż przyszły rok wypadnie jeszcze lepiej. Możemy się więc spodziewać coraz częstszych kontroli abonamentu RTV. Warto więc wiedzieć, jakie uprawnienia ma odwiedzający nas kontroler.

Do płacenia abonamentu RTV zobowiązane są osoby posiadające odbiorniki radiowe i TV. Funkcję kontrolerów pełnią pracownicy Poczty Polskiej, zatrudnieni na specjalnych stanowiskach. Właśnie taka osoba może zapukać do naszych drzwi. Co ciekawe, nie mamy obowiązku wpuszczenia takiej osoby do mieszkania, co nam gwarantuje odpowiedni zapis w Konstytucji. Nie ma znaczenia ilość wizyt składanych nam przez kontrolerów – z prawa odmowy skorzystamy za każdym razem, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Kontroler abonamentu RTV ma obowiązek wylegitymowania się przed osobą kontrolowaną, okazania jej upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz, na żądanie, dowodu osobistego. Po przeprowadzeniu kontroli, pracownik Poczty sporządza protokół. Na niezarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne nakłada się obowiązek rejestracji oraz ustala się karną opłatę, w wysokości trzydziestokrotnej miesięcznej stawki abonamentu.

[źródło informacji: bankier.pl]

The following two tabs change content below.