Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Nowe regulacje odnośnie ratownictwa górskiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało nowy projekt ustawy dotyczący dostosowania ratownictwa górskiego i na zorganizowanych terenach narciarskich do panujących warunków.

Najważniejszymi punktami ustawy są rozróżnienie ratownictwa na górskie i na te na terenach narciarskich. Poza tym istotne jest określenie warunków bezpieczeństwa na tych terenach i sprecyzowanie obowiązków osób na nich przebywających.

Projekt jasno mówi, że pomocy górskiej będą mogli udzielać jedynie upoważnieni do tego ratownicy górscy, którzy mają wiedzę na temat ratownictwa i topografii obszaru, na którym działają. Udzielanie przez nich pomocy będzie obejmowało osoby, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w górach i jaskiniach.

Z kolei ratownictwo narciarskie dotyczyć będzie osób, które odniosą obrażenia w miejscach ogólnie udostępnionych, odpowiednio zaśnieżonych lub z odpowiednio przygotowanym sztucznym podłożem. Ratownicy będą działać na oznaczonych terenach, obiektach i urządzeniach przeznaczonych do uprawiania narciarstwa oraz snowboardingu. Do udzielania pomocy upoważnieni będą ratownicy narciarscy lub ratownicy górscy.

Wstępna ustawa określa także reguły, jakimi muszą się kierować narciarze i przebywające w górach osoby. Zakazuje pobytu na szlakach osobom w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji  psychotropowych.