Rośnie liczba bogatych Polaków

bogaci polacy

Truthout.org (Flickr)

Międzynarodowa firma doradcza KMPG przyjrzała się poziomowi zamożności w naszym kraju i porównała go ze średnią unijną. Badanie zostało przeprowadzone na 600 osobowej grupie losowo wybranych osób o dochodach przekraczających 7 127 zł brutto. Jakie wnioski płyną z V edycji raportu KMPG?

W Polsce za osoby zamożne uważa się ludzi, których dochody wynoszą minimum 5 tys. zł na rękę. Natomiast by znaleźć się w gronie bogaczy, zarobek netto powinien oscylować w granicach powyżej 14 tys. zł miesięcznie. Takich osób należących do obu tych grup mamy w Polsce 878 tysięcy, a jeszcze rok temu było ich 832 tys., stanowi to zatem 6 procentowy wzrost w ujęciu rocznym. Dużym pozytywem jest fakt, iż 85 proc. tych osób zapracowała na swój majątek sama, a tylko 15 proc. otrzymało go w spadku.

Jednakże w porównaniu z pozostałymi krajami Unijnymi nie wypadamy już tak dobrze. Mniejsze od nas Czechy i Węgry mają dwa razy więcej bogaczy, a borykająca się od kilku lat z poważnym kryzysem Portugalia posiada ponad 70 tys. osób mieszczących się w kategoriach ludzi bardzo bogatych. Nasza średnia plasuje nas na 23. miejscu w Unii. Duża różnica występuje także w średnim poziomie majątku między Polską (22,2 tys. dolarów), a Unią Europejską ze średnią w wysokości 150 tys. dolarów. Według szacunków unijny poziom zamożności osiągniemy dopiero za 43 lata.

Zamożny Polak to najczęściej osoba w wieku 40 – 60 lat, młodsi stanowią w tej grupie tylko 20 proc. Inwestuje często w start-upy i małe przedsiębiorstwa, jest także nabywcą coraz większej ilości dóbr luksusowych. Wśród tych dóbr najchętniej wybierane są luksusowe samochody, a w dalszej kolejności sztuka i drogie alkohole. Na produkty i usługi z segmentu premium najbogatsi Polacy przeznaczą w tym roku 12,5 miliarda zł, a w ciągu najbliższych 3 lat wartość tego rynku zwiększy się o ok. 11 procent i sięgnie 14 miliardów.