Coraz więcej bogatych Polaków

bogaci polacy

Truthout.org (Flickr)

Jedni narzekają, inni się bogacą. Z danych zebranych przez KPMG wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba majętnych Polaków wzrosła aż dwukrotnie.

Jak widać więc, obok ogromnej liczby osób niezadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, rośnie grupa, której wiedzie się bardzo dobrze. Do osób majętnych zalicza się osoby zamożne, o miesięcznym dochodzie minimalnie 7,1 tys. zł brutto, oraz osoby bogate, o dochodzie powyżej 20 tys. zł brutto. Od 2008 roku w kraju przybyło ich przeszło 80 tysięcy.

Niemal połowę tej grupy stanowią przedsiębiorcy – 45% majętnych Polaków posiada swoją firmę, która jest ich głównym źródłem utrzymania. Można to uznać za pozytywny sygnał, wskazujący na to, iż polski biznes poradził sobie w czasach kryzysu i miewa się całkiem nieźle.

Kolejną najliczniejszą grupą wśród zamożnych są fachowcy zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych (19%). 16% to osoby zatrudnione w dużych firmach na stanowiskach kierowniczych. Wśród zamożnych i bogatych licznie reprezentowani są przedstawiciele wolnych zawodów – 10%.

Część analityków postrzega wzrost liczby majętnych Polaków za symptom zdrowia naszej gospodarki. Przewidują też, że dzięki temu powiększy się rynek dóbr luksusowych, do 1,6 mld dolarów (obecnie wart jest 1,3 mld dolarów).

[źródło: forsal.pl]