Urząd Skarbowy skontroluje samotnych rodziców

Zmiany w rozliczeniach podatkowych osób samotnie wychowujących dzieci obowiązują od 1 stycznia br. Dopiero teraz fiskus rozpoczął poszukiwanie osób nadużywających prawa i domaga się zaległych opłat.

Preferencyjne rozliczenia małżonków są powszechnie wykorzystywane do obniżania wysokości podatków w rodzinach. Mogą być również stosowane przez samotnych rodziców, jednak od 1 stycznia 2011 roku w tej kwestii obowiązują nowe zasady.

Wraz z nową ustawą dotyczącą PIT, rozliczenia preferencyjne nie mogą dotyczyć osób pozostających w wolnych związkach, czyli konkubinatach. Konkubenci są uznawani za partnerów, którzy biorą udział w wychowywaniu dziecka.

Jako że trudno jest udowodnić podatnikom pozostawanie w związkach tego typu, fiskus rozpoczął bardzo dokładnie „polowanie” na samotnych rodziców, którzy spotykają się z partnerami, nie będąc z nimi w związku małżeńskim. Jeśli pracownikom fiskusa uda się znaleźć osoby, które rzeczywiście pozostają w takiej sytuacji, będą oni musieli wprowadzić zmiany do rozliczeń podatkowych.

Zazwyczaj wraz z modyfikacjami wprowadzanymi do deklaracji podatkowych, będzie istniał również obowiązek dopłacenia zaległego podatku oraz odsetek wynikających z opóźnienia wpłaty całej wymaganej kwoty. Dla rodziców samotnie wychowujących dzieci będzie to prawdopodobnie jeszcze bardziej problematyczne, ponieważ za próbę nadużycia i oszustwo w rozliczeniu podatkowym, będą nakładane kary grzywny.