Żywność ze sklepów wreszcie dla ubogich a nie do kosza!

wyrzucona żywność

Zgodnie z wprowadzonymi w tym roku zmianami dotyczącymi prawa podatkowego, przekazywanie przez firmy żywności na rzecz ubogich nie będzie opodatkowane 23-procentowym podatkiem VAT. Niemniej jednak, wciąż pozostaje kilka luk prawnych utrudniających działalność charytatywną w tym zakresie. Mimo tego, rośnie liczba firm, które chętnie przekazują niewykorzystane zasoby organizacjom wspomagającym najuboższych. Wzmaga to aktywność społeczną polskich przedsiębiorstw. Według szacunków przedstawionych przez prezesa Tesco Polska, tylko ta jedna sieć w ciągu zaledwie 2 miesięcy przekazała już na cele charytatywne ponad 2,5 tony żywności.

Ustawa pozwalająca przedsiębiorstwom na przekazywanie żywności na cele charytatywne bez płacenia podatku VAT obowiązuje w Polsce od października tego roku. Wcześniej bardziej opłacało się wyrzucać niewykorzystane jedzenie, ponieważ zwolnienie z VAT dotyczyło jedynie producentów żywności, a nie jej dystrybutorów. Niestety, podatek wynoszący aż 23% wartości przekazywanych dóbr w dużym stopniu nadwyrężał budżet firm, zniechęcając je do dzielenia się z ubogimi. Obecnie zarówno sieci handlowe, jak też sklepy detaliczne mogą oddawać niewykorzystane jedzenie organizacjom prowadzącym działalność charytatywną. Żywność nie jest zatem utylizowana, a staje się prawdziwą pomocą dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują.

Niestety, wiele osób podkreśla, że zniesienie obowiązku płacenia podatku VAT od darowizn przekazywanych przez firmy nie jest wystarczające. Specjaliści zauważają, że nadal jest jeszcze wiele do zrobienia w celu ułatwienia działalności charytatywnej. Chodzi tu głównie o zmianę przepisów dotyczących zbiórek publicznych. Na dzień dzisiejszy mogą one być organizowane wyłącznie przez fundacje. Oznacza to, że na takie działania mogą pozwolić sobie jedynie największe przedsiębiorstwa, mające możliwość założenia takiej jednostki. Gdyby udało się zmienić zasady zbiórek, także mniejsze punkty handlowe mogłyby organizować akcje charytatywne. Działania tego typu są szczególnie popularne w okresie przedświątecznym, gdy zebrane produkty przekazywane są najczęściej rodzinom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji finansowej. Dzięki zbiórkom, niejednokrotnie otrzymują one możliwość wyprawienia świąt.