Większe ulgi na dzieci pozbawią rodziców prawa do zasiłków rodzinnych

Planujesz dziecko, sprawdź, ile kosztuje

Choć Ministerstwo Finansów chce pomóc rodzicom wprowadzając wyższe ulgi podatkowe na dzieci, to jednak najprawdopodobniej na niewiele się one zdadzą. Wyższe ulgi podniosą bowiem ogólne dochody rodzin i odbiorą im prawo do zasiłków. Brzmi to jak prawdziwy nonsens, ale wiele rodzin, którym przysługiwać będą wyższe ulgi podatkowe, wcale nie ma powodów do radości. Powód jest prosty – wyższe ulgi przełożą się na wzrost ogólnych dochodów poszczególnych gospodarstw domowych, a to może doprowadzić do przekroczenia progu dochodowego, od którego przyznaje się zasiłek rodzinny.

Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach te różnice i tak będą nieznaczne, a próg dochodowy zostanie przekroczony minimalnie. Mimo wszystko, rodzinom odebrane zostanie prawo do zasiłku. W efekcie więc ich sytuacja finansowa nie ulegnie żadnej większej zmianie. Co więcej Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA oszacowało, że w przypadku nawet 70 tysięcy rodzin może to doprowadzić do obniżenia łącznego dochodu, co jedynie pogorszy poziom ich życia. Dokładne szacunki pokazały, że rodzina z 3 dzieci, w której do dyspozycji są dwie minimalne pensje krajowe mogłaby uzyskać z tytułu ulgi nieco ponad 187 zł, jednak po utracie prawa do zasiłku, w ogólnym rozrachunku straciłaby 154,08 zł. W przypadku rodziny z 4 dzieci, w której pracuje jedna osoba zarabiająca równowartość średniej pensji krajowej, łączna suma dochodów obniżyłaby się aż o 226,50 zł.

Precyzyjne wyliczenia, które udowodniły, że zwiększona ulga podatkowa w rzeczywistości działa na niekorzyść rodzin z kilkorgiem dzieci sprawiły, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skontaktowało się z resortem finansów w celu ustalenia możliwych rozwiązań. Resort pracy chce rozważyć, czy istnieje opcja, by nie uwzględniać ulgi podatkowej przy obliczaniu dochodów rodziny. Dzięki temu, można byłoby korzystać z ulgi na dzieci, jednocześnie nie tracąc zasiłku rodzinnego. Takie wsparcie realnie przekładałoby się na poprawę sytuacji poszczególnych gospodarstw domowych.

Przypomnijmy, że ulga podatkowa ma zostać zwiększona o 20% w przypadku trzeciego, czwartego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. Takie zapisy znalazły się w nowelizacji ustawy o PIT, która została sporządzona przez resort finansów w tym roku. Zmiany te już ponad miesiąc temu obiecywał Polakom premier Donald Tusk. Wzrost ulg to jednak nie koniec planowanych zmian. Dodatkowo nowela ma wprowadzić możliwość skorzystania z ulgi dla wszystkich tych, którzy wcześniej nie mogli liczyć na pełną wysokość ulgi z powodu zbyt niskiej stawki płaconego podatku.