[email protected][email protected] dostanie nowe komputery!

Do szkół w Zielonej Górze trafi ponad 700 komputerów w ramach projektu „Komputery dla szkół i rodzin ubogich„! Unijny projekt obejmuje pomocą najbardziej potrzebujące zmian placówki szkolne.

Nowe sprzęty dostaną uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych. Komputery zostaną także przekazane do dwóch domów społecznych.

W chwili obecnej ruszają prace adaptacyjne 27 sal komputerowych, a w 18 salach sprzęty zostaną wymienione na nowe. W wielu szkołach dotychczas nie było żadnych sal komputerowych, ponieważ nie było na to środków. Dzięki unijnemu projektowi to się zmieni. Dotacja na ten cel wynosi blisko 10 milionów złotych. Uczniowie będą mogli zasiąść do komputerów od nowego roku szkolnego we wrześniu 2010.

Dzięki unijnej pomocy dzieci zyskają dostęp do nowego sprzętu, co umożliwi im poszerzanie wiedzy. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy nie posiadają w domu komputerów i regularnie muszą odwiedzać kolegów i koleżanki, aby z komputera skorzystać. Od września program nauczania obejmuje informatykę już od 1 klasy szkoły podstawowej, a do tej pory wdrożenie tego sytemu było niemożliwe.

Program obejmuje także wymianę komputerów na nowe, już za 3 lata. Dzięki temu uczniowie będą mieli dostęp do nowego, dobrego jakościowego sprzętu na najbliższe kilka lat.