47% Polaków boi się utraty niepodległości Polski

polskie F 16

José Luis Celada Euba, flickr

Choć może to brzmieć dość zaskakująco, to jednak badania jasno wskazują, że aż 47% obywateli naszego kraju obawia się utraty niepodległości. Informacje na ten temat zebrano dzięki badaniu „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzonemu w drugim tygodniu kwietnia przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Okazało się, że niemal połowa spośród respondentów wykazuje lęk związany z możliwością uzależnienia się Polski od innego państwa. Wydaje nam się, że najbardziej zagraża nam pod tym względem Rosja.

Niemal połowa społeczeństwa obawiająca się utraty niepodległości to odsetek naprawdę zaskakujący. Dziwi to tym bardziej, że pod koniec poprzedniego roku podobne obawy wykazywało jedynie ok. 20% pytanych obywateli naszego kraju. Z czego zatem wynika wzrost liczby osób bojących się uzależnienia od jakiegokolwiek innego kraju? Chodzi głównie o niejasną sytuacją w Rosji i na Ukrainie. Dążenia Rosjan do zajęcia kolejnych ziem ukraińskich najwyraźniej uświadomiły Polakom, że Federacja Rosyjska jest silniejsza, niż mogło się dotąd wydawać i rzeczywiście ma ochotę na powiększenie swojego terytorium.

To właśnie Rosji Polacy obawiają się najbardziej. Odpowiedziało tak 80% ankietowanych. Drugie miejsce wśród krajów będących największymi zagrożeniami dla naszej ojczyzny zajęły Niemcy. Wskazało na nie 7% respondentów. Natomiast 4% pytanych Polaków uważało, że odebrania niepodległości należałoby spodziewać się ze strony Ukraińców. Obawy wobec ewentualnej utraty niepodległości wyrażają osoby każdym wieku, pochodzące z różnych miast i posiadające wszelkie wykształcenie. Nie widać też żadnego wyraźniejszego podziału na płeć.

Dokładniejsze dane wskazały, że boimy się głównie zagrożenia militarnego. Twierdzi tak 29% Polaków, co oznacza wzrost aż o 22% w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego przez CBOS na ten temat. Spadek odsetka zaniepokojonych osób ujawnił się natomiast w przypadku obaw o polityczne uzależnienie od jakiegoś państwa. Grupa osób bojących się takiej ewentualności skurczyła się z 37% do 18%. Wciąż dużo jest jednak obywateli martwiących się możliwością utraty niezależności pod względem gospodarczym. Takiego problemu obawia się 45% badanych. Mamy jednak nadzieję, że przed takimi zagrożeniami ochroni nas członkowstwo w NATO. Ufa mu aż 81% Polaków.