Wielka Brytania zaostrza przepisy antynikotynowe

Cała Unia Europejska podjęła bezwzględną walkę z papierosami. Kolejne kraje wprowadzają przepisy o delegalizacji palenia w miejscach publicznych. Wielka Brytania posunęła się o krok dalej.

9 marca 2011 roku rząd Wielkiej Brytanii przyjął uchwałę, która zakazuje sprzedaży papierosów w paczkach, które wyglądają jak dotychczas. Za rok, od kwietnia 2012 roku, do sprzedaży trafią papierosy w czarno-białych paczkach, pozbawionych loga, nazwy marki i wszelkiej grafiki. Jedynym dozwolonym elementem na opakowaniu będą ostrzeżenia mówiące o szkodliwości palenia i zagrożeniach z niego wynikających.

Tym samym Wielka Brytania stała się krajem, który wprowadził najbardziej rygorystyczne w Europie przepisy antynikotynowe, jeszcze przed wydaniem odpowiedniej dyrektywy przez Unię Europejską. Będą one jednak wprowadzane stopniowo. Na początku ustawa zacznie obowiązywać jedynie w dużych centrach handlowych, w super- i hipermarketach. Całkowity nakaz sprzedaży papierosów w zunifikowanych opakowaniach zostanie wcielony  w życie w kwietniu 2015 roku.

Wielka Brytania liczy na to, że w ten sposób papierosy nie będą już tak wielkim przedmiotem pożądania i nie będą kusiły przede wszystkim młodzieży. Argumentem przemawiającym za tak drastycznymi przepisami są statystyki, z których wynika, że w 2009 roku palił co piąty Brytyjczyk. Jednocześnie, tak jak w przypadkach innych organiczeń, istnieje ryzyko, że Brytyjczycy i na te znajdą sposób. Przemyt papierosów w tradycyjnych opakowaniach może wzrosnąć.