633 miliony euro z UE dla Polski!

Dynamika rozwoju gospodarczego w Polsce nareszcie została doceniona! Co więcej, przyniesie nam to wymierny zysk w postaci dodatkowych, nie bagatela 633 milionów euro dotacji z Unii Europejskiej!

Tempo rozwoju gospodarczego w latach 2007-2009 przekroczyło o ponad 8% przewidywania, za co zgodnie z ustaleniami Unii Europejskiej należy nam się nagroda. 

Przyznaje się ją wszystkim krajom wspólnoty, w których dynamika rozwoju gospodarczego przekroczyła prognozy o ponad 5%. Oprócz Polski warunek ten spełniły Czechy, w których różnica między prognozami a realną dynamiką wyniosła 7,5% i Słowacja, dla której różnica ta wyniosła 10,8%.

Oprócz nagród przyznawane są także kary. Dotyczą one krajów, w których wzrost gospodarczy był o ponad 5% mniejszy od zakładanego. W tym roku restrykcji finansowych cudem uniknęły Węgry, w których dynamika wzrostu gospodarczego była o 4,9% niższa od początkowych prognoz.

Przekraczanie przewidywanego tempa rozwoju przynosi korzyści finansowe – w przypadku Polski są to dodatkowe 633 miliony euro, które zostaną nam przekazane do wykorzystania w latach 2011-2013. To duża kwota, ale nieoficjalnie szacowało się, że nagroda dla Polski może wynieść nawet ponad milion euro. Czechy i Słowacja dostaną odpowiednio 237 mln euro i 138 milionów euro.