Bankructwo Grecji! Jest aż tak źle?

Grecja jest w naprawdę poważnych tarapatach, które ostatecznie doprowadzą ją do bankructwa. Przynajmniej takie jest zdanie większości analityków i inwestorów ankietowanych przez Bloomberga.

Aż 72% ankietowanych twierdzi, że Grecja zbankrutuje, a od maja tego roku liczba takich opinii wzorsła nawet do 93%! 58% z nich uważa, że jej los podzieli także Irlandia. 56% inwestorów twierdzi, że bankructwo grozi Portugalii, a 48%, że dotknie ono Hiszpanię lub Włochy. Wśród krajów o dobrej kondycji gospodarczej, niezagrożonych bankructwem wymienia się natomiast Wielką Brytanię i Francję.

Inwestorzy i analitycy biorący udział w ankiecie Bloomberga twierdzą też, że strefa euro już niedługo zawęzi się o co najmniej jeden kraj. 72% ankietowanych twierdzi, że stanie się to w ciągu najbliższych 5 lat, a 17%, że nastąpi to w ciągu roku.

Ankietowani nie wróżą też dobrze ogólnej sytuacji gospodarczej na świecie. Zapowiadają, że problemy z długiem publicznym przyczynią się nie tylko do recesji gospodarki strefy euro, ale nawet do ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Takiego zdania jest aż 2/3 z 1003 inwestorów i analityków, którzy wzięli udział w ankiecie. Twierdzą też, że duże światowe banki – Paribas i Société Générale są w złej kondycji, która w dalszym ciągu będzie się pogarszać.