Będzie podwyżka stóp procentowych?

Czy szykuje się kolejna już podwyżka stóp procentowych? Choć tak częsty jej wzrost jest rzadko spotykany, to wszystko wskazuje na to, że w czerwcu-lipcu znów dojdzie do podniesienia stóp procentowych.

Obserwując aktualną sytuację w kwestii działalności Rady Polityki Pieniężnej można zauważyć, że zjawisko tak częstego podnoszenia stóp procentowych naprawdę nie jest częste. Przez kilkanaście lat funkcjonowania RPP, przy trzech innych jej składach, tylko jeden raz dotąd doszło do tylu wzrostów w jednym roku. W 2008 r., gdy zaczynało już źle dziać się na gruncie finansowym, stopy procentowe wzrastały z każdym miesiącem.

W bieżącym roku były one podnoszone już 3 razy i wszystko wskazuje na to, że wkrótce nastąpi to po raz czwarty. Zwolennicy takiego obrotu spraw zwracają uwagę głównie na bardzo wysoką inflację, którą trzeba, jak najszybciej zwalczyć, wysokie tempo wzrostu płac, duży wzrost PKB czy ujemną realną stopę procentową.

Niemniej jednak, nie każdy zgadza się z tym, że kolejna podwyżka stóp procentowych może pomóc Polsce w rzeczywistej walce z inflacją. Przeciwnicy tej koncepcji twierdzą, że nie należy podejmować takich kroków, ze względu na spadek indeksu PMI, słabszą produkcję przemysłową, wolniejszy eksport i fakt, że do wakacji inflacja może spaść, więc nie ma sensu teraz doprowadzać do drastycznych zjawisk.