Dłuższa nauka sprzyja wyższemu ilorazowi inteligencji?

Najnowsze badania przeprowadzone przez norweskich naukowców udowodniły, że dłuższa nauka w szkole jest czynnikiem znacznie wpływającym na zwiększenie ilorazu inteligencji.

Wyniki eksperymentów zostały opublikowane w ostatnim numerze „Proceedings of the National Academy of Science”. Przypuszczenia dotyczące takiego związku istniały oczywiście już wcześniej, ale dopiero norweskim badaczom udało się przeprowadzić miarodajne badania. Teraz już na pewno wiadomo, że uczniowie są tym inteligentniejsi, im dłużej uczęszczają na zajęcia w szkołach.

Impulsem do podjęcia tego rodzaju badań było wydłużenie aż o 2 lata nauki w gimnazjum. Doszło do tego w 1955 roku w Norwegii. Inicjatorka badań, Taryn Galloway uznała, że taka decyzja miała znamienny wpływ na rozwój intelektu uczniów, których zmiana ta objęła.

Według niej każdy dodatkowy rok nauki w murach szkoły to 3,7 punktów w ilorazie inteligencji.

Czas nauki w gimnazjum jest dla człowieka szczególnie istotny ze względu na fakt, że w tym okresie kształtują się umiejętności poznawcze, które zapewniają zdolności radzenia sobie w dorosłym życiu osobistym i zawodowym. Mimo to, wcześniejsze badania udowadniały, że największy wpływ na rozwój umiejętności poznawczych ma nauczanie początkowe.

Pozostałe teorie potwierdzają jednak badania Galloway.