Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Edukacja medialna potrzebna od zaraz!

Polska szkoła boryka się z wieloma problemami. We wszystkich działaniach podejmowanych w zakresie kształcenia ma się na celu dobro dzieci i młodzieży.

Obecnie trwają dyskusje nad wprowadzeniem do polskich szkół edukacji medialnej, co ma na celu uwzględnienie w programie nauczania także nowoczesnych technologii.

Jest to kwestia innowacyjnego podejścia do tematu kształcenia młodzieży, dla której nowoczesne technologie, w tym internet, stanowi standard życia. Dlatego też należy podjąć działania, które z jednej strony wyrównają szanse wszystkich uczniów w zakresie znajomości sieci internetowej, z drugiej pozwolą przedstawić możliwości i zagrożenia, jakie niosą takie rozwiązania. Według specjalistów konieczne jest przygotowanie także nauczycieli do korzystania z osiągnięć, jakie dają nowoczesne technologie. To jest wymóg czasów, zatem szkoła musi się temu podporządkować, aby można było powiedzieć, że jest instytucją nowoczesną.

To właśnie w edukacji medialnej widzi się narzędzie pozwalające uświadomić sobie wpływ mediów na współczesnego człowieka. Temat ten został poruszony m.in. na konferencji edukacyjnej, jaka odbyła się we Włocławku i w Toruniu.

Inicjatywę tę oprócz polskiego środowiska naukowego popiera także Fundacja Nowe Media, zajmującą się szkoleniem nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z internetu w szerokim aspekcie prawnym. Ponadto uczy podstaw dziennikarstwa oraz zasad działania systemu qmam, który służy do zakładania e-gazet.