Emerytury – świadectwa pracy nie wystarczą

ZUS

Emerytalne absurdy część kolejna i nie ostatnia.

Sprawdź jak zapewnić sobie prawo do renty lub emerytury

Niepewne emerytury – ciąg dalszy. W najbliższym czasie wiele osób może mieć problemy z otrzymaniem emerytury z ZUS. Dlaczego? Powodem może być nawet krzywa pieczątka na świadectwie pracy.

Jeszcze nie tak dawno świadectwa pracy i nowe regulacje, dotyczące ich wystawiania były zmorą działów personalnych polskich przedsiębiorstw. Obecnie świadectwa pracy i ich status są przyczyną zmartwień wielu osób, ubiegających się o przyznanie im prawa do pobierania rent i emerytur.

Pracownicy, którzy w ciągu całej swej kariery zawodowej starannie przechowywali kolejne świadectwa pracy, myśląc, że dokument ten jest wystarczającą podstawą do uzyskania prawa do emerytury lub renty z ZUS byli w błędzie. Zgodnie z uzasadnieniami ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, świadectwo pracy jest jedynie dokumentem prywatnym i jego wiarygodność nie może być traktowana na równi z wiarygodnością dokumentów urzędowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo kwestionować dokumenty, co do których ma wątpliwości. W takim przypadku w gestii pracownika leży udowodnienie swojego stażu pracy. A to, niestety, w wielu przypadkach może okazać się trudne. Do roku 1980 dokumentacja płacowa przedsiębiorstw mogła zostać zniszczona po 12 latach. Po transformacji wiele firm w ogóle nie troszczyło się o przechowywanie dokumentacji. Część przedsiębiorstw wydała już z kolei pracownikom ich kartoteki osobowe, które nie stanowią wystarczającego dowodu do przyznania prawa do otrzymywania świadczeń z ZUS.

Powodem, dla którego ZUS najczęściej podważa wiarygodność przedkładanych mu dokumentów, są błędy w sposobie ich wystawienia. Mogą to być krzywo odbita pieczątka czy też brak pieczątki imiennej osoby wystawiającej dokument (co jest absurdalne, z uwagi na fakt, że przez pewien czas pieczątka ta nie była w ogóle konieczna).

W sytuacji, gdy ZUS podważy wiarygodność naszego świadectwa pracy, sposobem potwierdzenia naszego stażu pracy mogą być także:

  • zeznania świadków

Należy przedstawić zeznania dwóch świadków, najlepiej byłych współpracowników, którzy mogliby poświadczyć okres zatrudnienia, rodzaj pracy, zajmowane stanowisko.

  • potwierdzenie zarobków

Należy przedstawić zaświadczenie o wysokości zarobków na formularzu ZUS Rp-7, które wystawia pracodawca na podstawie dokumentacji płacowej (list płac, kart zbiorczych płac, etc.)

  • legitymacja ubezpieczeniowa

Należy przedstawić legitymację ubezpieczeniową. Potwierdza ona okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków w kolejnych latach pracy.

Najlepiej jednak ubezpieczyć się zawczasu i gromadzić wszelkie dokumenty dotyczące naszego zatrudnienia. Nie tylko świadectwa pracy, ale także umowy o pracę z aneksami, wszelkie zaświadczenia dotyczące ukończonych szkoleń, etc.

The following two tabs change content below.

Ewa Wzietek

Ostatnie wpisy Ewa Wzietek (zobacz wszystkie)