Pozwy zbiorowe – od dzisiaj w polskim prawie

Polscy obywatele dostali nowe narzędzie do walki o swoje prawa. Od 19 lipca 2010 roku zaczęły obowiązywać pozwy zbiorowe. Daje to możliwość roszczeń kilkunastu poszkodowanym w tym samym zdarzeniu.

Pozwy zbiorowe są standardem prawa w wielu państwach Unii Europejskiej. U nas to niemała, ale ciesząca wielu nowość. Pozew zbiorowy będzie mogła wystosować grupa minimum 10 osób indywidualnych lub firm, które poniosły szkody z winy tego samego pozwanego.

Wyrównuje to szanse obywateli w starciu z na przykład bogatymi korporacjami, który stać na opłacanie najlepszych prawników.Szczególnie ważne jest to dla prawidłowego funkcjnowania relacji konsument-firma, w której dotychczas konsument był stroną słabszą. Teraz może się to zmienić.

Niewątpliwie ważnym aspektem takiego trybu postępowania są mniejsze koszty opłat sądowych. Wynoszą tylko 2 procent wartości pozwu, a dodatkowo są one rozłożone na wszystkich członków grupy. Łatwiej będzie zatem utrzeć nosa nieuczciwym przedsiębiorcom.

Poza tym zasądzona kwota odszkodowania jest taka sama dla wszystkich wnioskodawców.