Pracodawcy też przeciwko ACTA – dlaczego?

Nie tylko młodzi użytkownicy internetu są przeciwni wprowadzeniu ACTA. Również internetowi przedsiębiorcy protestują.

Umowa ACTA, której celem jest walka z piractwem internetowym i ochrona własności intelektualnej, jest niekorzystna dla przedsiębiorców działających w środowisku wirtualnym, czyli pośredników usług internetowych. Przedstawiciele PKPP Lewiatan wystosowali list do premiera Donalda Tuska, w którym zwracają uwagę na problem przedsiębiorców branży internetowej.

W liście tym szczególnie podkreślana jest kwestia, że nie mieli oni możliwości skonsultowania umowy ACTA, pomimo faktu, że znacząco wpływa ona na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.

Według pracodawców umowa ACTA nie tylko nie gwarantuje przestrzegania zasad funkcjonowania pośredników internetowych, ale też nie określa w klarowny sposób sytuacji prawnej przedsiębiorców. Nie określa ona również kwestii wyłączania odpowiedzialności pośredników za treści umieszczane przez indywidualnych internautów.

Co więcej, pracodawcy mają również zastrzeżenia co do nałożonego na nich obowiązku przekazywania w szczególnych sytuacjach informacji na temat abonenta przez dostawcę usług internetowych, koniecznych do ustalenia jego tożsamości.

Lewiatan w liście do premiera podsumowuje, że ACTA nie zapewni oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej oraz prognozuje, że może wpłynąć negatywnie na europejskie przedsiębiorstwa. Autorzy listu postulują o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości UE w celu rozwiania wątpliwości i kontrowersji wokół umowy ACTA.