Stalking będzie karany

Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku w życie wejdzie nowe prawo wprowadzające kary dla osób, które dopuszczają się stalkingu, czyli obsesyjnego i złośliwego nękania innych osób.

Obecnie ofiary stalkerów nie mogą liczyć na żadną pomoc od państwa. Policja jest bezradna, ponieważ nie ma w ręku żadnych narzędzi do walki z prześladowcami. Może zareagować dopiero wtedy, kiedy ich zachowanie bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu ich ofiar. W związku z tym w wyniku natrętnego prześladowania nierzadko dochodzi do tragedii. Ludzie nie wytrzymują życia w ciągłym strachu i niepokoju, często odbierają sobie życie.

Dlatego dziś rząd zdecydował się na przyjęcie nowelizacji kodeksu karnego. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zakłada on karę pozbawienia wolności do lat 3 dla osób, które uporczywie nękają innych, jeśli w wyniku ich zachowania dojdzie do samobójstwa ofiary, kara więzienia może wzrosnać do 12 lat.

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie niebezpiecznych zachowań. Prześladowania często polegają na wysyłaniu sms-ów, maili z pogróżkami, oczerniania kogoś w internecie, a także w telefonicznym lub bezpośrednim kontakcie. Niedozwolone będa również wszelkie formy zakłócania spokoju innych – nagabywanie, walenie w drzwi, śledzenie , czyli wszystkie zachowania, które wywołują poczucie zagrożenia.