Warunki pracy w Polsce – czy Polacy są zadowoleni?

Polacy zaskakująco dobrze oceniają warunki pracy, jakie tworzą dla nich pracodawcy i coraz lepiej myślą o własnych firmach. Czy to możliwe? Tak – nowa ankieta potwierdza nasze zadowolenie z pracy.

Choć Polacy to jeden z najbardziej i najczęściej narzekających narodów świata, to najnowsza ankieta na temat warunków pracy, z jakimi stykają się na co dzień Polacy, zdecydowanie przeczy temu założeniu. Nie tylko jesteśmy zadowoleni z warunków w zakładach pracy, ale i zaczynamy dostrzegać dbałość pracodawców o higienę i bezpieczeństwo pracy w zakładzie, mądre decyzje, coraz rozsądniejszy system nagród i kar, oraz niezłą politykę płacową i kadrową, która dobrze radzi sobie z mijającym powoli kryzysem.

Sondaż przeprowadzony na zlecenie PKPP Lewiatan wskazuje, że ponad 80 % ankietowanych Polaków twierdzi, ze praca w ich firmach jest dobrze organizowana, a ponad 90% zauważa znaczącą poprawę warunków BHP. Tyle samo twierdzi, że pracodawca regularnie wypłaca należności, nie ma kłopotów z płynnością finansową, a jeśli je ma, to nie „łata dziury” kosztem wypłat pracowników, a planowanych, przyszłych inwestycji. Pozytywne wyniki sondażu zaskakują, choć jeśli spojrzeć na badanie sprzed 2 lat to okazuje się, że naród również wtedy wskazywał znaczną poprawę warunków pracy w zakładach i cenił sobie trafione decyzje kadrowe pracodawcy. Pracownicy nie mają również nic przeciwko, gdy szef zwalnia w kryzysie osoby zatrudnione tymczasowo lub te, które nabyły już uprawnienia emerytalne.

Wszystko wskazuje na to, że mimo zatrważających informacji z rynku polskich finansów i gospodarki, pracownicy jak na razie są zadowoleni z pracy, szanują ją i doceniają dobrą organizację codziennych zadań.