Tagi

Powiązane wpisy

Podziel się

Wolna zieleń miejska

Za przykładem prawa w Europie Zachodniej w Polsce doszło do zmiany zapisów kodeksu wykroczeń dotyczących korzystania z zieleńców publicznych. Teraz na trawie będzie można odpoczywać do woli.

Korzystanie z trawników i zieleńców miejskich traktowane jest jako wykroczenie i grozi karą administracyjną. Szczególnie dotyczy to właścicieli psów. Teraz przepisy stały się nieco łagodniejsze. Z trawników można korzystać w celach rekreacyjnych. Jednak każde przejawy niszczenia roślinności miejskiej wciąż będą podlegały karze.

W związku z wprowadzonymi zmianami z zieleńców będą musiały zniknąć wszystkie tabliczki z napisami „Nie deptać trawy”. W parku będzie można wypocząć urządzając sobie pikniki czy popołudniową sjestę. W dużych miastach zieleńce publiczne są jedynym miejscem kontaktu mieszkańców z przyrodą – inicjatywa wydaje się więc  słuszna. Stwarza możliwość rekreacji na świeżym powietrzu oraz nieskrępowanego korzystania z terenów zielonych.