Zbankrutowało biuro podróży Selectours

Zamiast strony biura podróży Selectours jest wyświetlana wiadomość o ogłoszeniu upadłości. Firma była ubezpieczona i koszty powrotu do kraju klientów przebywających za granicą zostaną pokryte.

Biuro informuje, iż ze względu na zaistniałą sytuację, istnieje konieczność zorganizowania powrotu do kraju klientów, z zastrzeżeniem, że w miarę możliwości powrót ten ma być jak najmniej uciążliwy. Oprócz tego biuro udostępnia gwarancję ubezpieczeniową turystyczną wystawioną przez Signal Iduna, a opiewającą na kwotę 3 milionów 665 tysięcy złotych.

Pełna treść oświadczenia dostępnego na stronie Selectours:

„Warszawa, 13.09.2010

Szanowni Klienci, Agenci i Partnerzy,

Zarząd Spółki z przykrością informuje, że wskutek utraty płynności finansowej wynikającej m.in. z trudności w ściągnięciu należności na rzecz Selectours, z dniem 13 września 2010 podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości spółki i zaprzestaniu działalności operacyjnej. W związku z zaistniałą sytuacją zostaje uruchomiony proces zorganizowania powrotu Klientów Selectours do kraju, w miarę możliwości w jak najmniej uciążliwy sposób.

W tym celu, poza oficjalnym komunikatem, podjęto działania wspólnie z ubezpieczycielem, tj. Towarzystwem Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA S.A., które jest wystawcą gwarancji ubezpieczeniowej M182146, z której pokryte zostaną koszty powrotu Klientów do kraju i stosownie do możliwości zwrot wpłaconych zaliczek.

W najbliższym czasie wydany zostanie nowy komunikat z telefonami kontaktowymi, pod którymi będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zastosowanych procedur.

Z poważaniem

Zarząd B.P. SELECTOURS”

The following two tabs change content below.