Finanse w Kościele – jak to jest w Polsce, a jak na świecie?

Pieniądze podatników kierowane na rzecz kościoła to kwestia kontrowersyjna, która budzi wiele emocji. Jak sytuacja finansów kościelnych wygląda w Polsce, a jak w Europie?

Temat finansów kościelnych jest na ustach Polaków od chwili, gdy zaproponowano odpis 1% od podatku na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych. Ma to być alternatywnym pomysłem dla obowiązującego Funduszu Kościelnego.

Rozmawiając o nowej propozycji, warto bliżej przyjrzeć się temu, jak rozwiązano tę kwestię w innych państwach. Jedną z popularniejszych metod finansowania są dotacje ze strony państwa. Drugą koncepcją jest czerpanie środków niezależnych. Pochodzą z lokat, nieruchomości, rekompensat, pomocy innych instytucji religijnych. Kolejnym pomysłem jest korzystanie z datków przeznaczanych na rzecz kościoła przez wiernych.

W Polsce powstał obecnie pomysł, by poza 1% kierowanym na dowolną organizację pozarządową, przekazywać 1% na wybrany przez podatnika Kościół lub związek wyznaniowy. W Niemczech kościół korzysta z funduszy zbieranych w ramach obowiązkowego podatku kościelnego. Nie są nim jednak objęte osoby, które dokonają aktu apostazji, czyli wystąpienia z kościoła.

We Włoszech datki są dobrowolne – w rozliczeniach można przekazać 0,08% na organizację społeczną bądź kościół. Ponadto, od podatku można odliczyć wszelkie inne darowizny na rzecz Kościoła.

Podobnie jest w Hiszpanii, gdzie można przekazać 0,5239%, a jeśli się tego nie uczyni, pieniądze przejdą na rzecz państwa. Działalność kościelna nie jest tu objęta podatkiem lub korzysta z ulg.

Na Węgrzech istnieje możliwość płacenia 1% podatku – jest to dobrowolnym wyborem obywateli. We Francji Kościół utrzymuje się z datków i darowizn wiernych.