Ilu Polakom nie starcza do pierwszego?

Polacy

jacobzoethout (flickr.com)

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych wśród polskich internautów przez serwisy Money.pl oraz Interaktywnie.pl, przeszło 40% spośród nas ma problem z dotrwaniem do pierwszego dnia następnego miesiąca. Mimo, że staramy się oszczędzać i racjonalnie dysponować pieniędzmi, ceny podstawowych produktów oraz standardowe opłaty sprawiają, że często brakuje nam pieniędzy na codzienne życie. 42% ankietowanych deklaruje, że z tego typu kłopotami borykają się każdego lub prawie każdego miesiąca. Kolejne 23% badanych twierdzi, że takie sytuacje zdarzają im się kilka razy w roku.

Brak pieniędzy umożliwiających spokojne dożycie do następnego zastrzyku gotówki dotyczy głównie osób bezrobotnych. 72% spośród nich przyznaje, że ma kłopot z rozdysponowaniem pieniędzy na 30 dni. Niemały problem mają z tym również studenci (47%) oraz gospodynie domowe (47%). Na stan domowego budżetu uskarżają się także osoby wykonujące wolne zawody (44%), urzędnicy (42%), jak też emeryci i renciści (41%).

Jednocześnie sporo, bo aż 39% emerytów twierdzi, że bez większych wyrzeczeń wystarcza im pieniędzy na cały miesiąc. W dobrej sytuacji materialnej pozostają również rolnicy (33%) czy specjaliści z różnych dziedzin (42%). Oczywiście, największą grupę osób, które nie mają kłopotów finansowych stanowią ci badani, którzy piastują najwyższe stanowiska, czyli kierownicy, prezesi lub właściciele firm.

Z dalszych badań wynika, że najmniejsze problemy finansowe dotyczą tych osób, które rozsądnie dysponują pieniędzmi i regularnie sprawdzają stan swojego konta, by kontrolować wszystkie wydatki. Do dbałości o takie sprawy przyznaje się 48% badanych. Kolejnych 37% kontroluje zasoby finansowe, jednak nieco mniej dokładnie. 10% respondentów nie przykłada uwagi do wydatków mimo, iż są świadomi tego, że powinni tak robić. Grupa tych osób, które twierdzą, że nie muszą wcale kontrolować wydatków jest bardzo mała.

A jak próbujemy panować nad finansami? Przede wszystkim, zwracamy uwagę na ceny i staramy się spisywać je oraz podliczać wszelkie wydatki. 45,7% pytanych korzysta w tym celu z notesów, w których zapisuje rozchody, a 45,2% spisuje wszystko w Excelu. Tylko 11,9% z nas używa aplikacji bankowych pozwalających na kontrolę wydatków, a 5% wybiera inne programy tego typu. 4,1% pytanych deklaruje, że w odmienny sposób panuje nad swoim budżetem.