Niejasności w przetargu prowadzonym przez WORD-y

Niejasności w przetargu prowadzonym przez WORD-y

19 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Jednocześnie we wszystkich WORD-ach w kraju zaczęły funkcjonować nowe systemy teleinformatyczne. Zostały one stworzone, by obsługiwać nowe egzaminy teoretyczne na prawo jazdy i ułatwić procedury administracyjne. Okazuje się jednak, że system nie działa tak, jak powinien.

Ośrodki ruchu drogowego przed wprowadzeniem zmian były zobowiązane do przeprowadzenia przetargów na dostawcę odpowiednich systemów. WORD-y precyzyjnie określiły wymagania, jakie system powinien spełniać. Wśród tych wytycznych była zgodność i kompatybilność z systemem teleinformatycznym starostw, co umożliwiałoby sprawny przepływ informacji między ośrodkami, a organem wydającym dokumenty. Przetarg wygrało dwóch dostawców, którzy pisemnie zagwarantowali realizację przedmiotu przetargu. Część WORD-ów skorzystała z usług Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, inne zdecydowały się na ITS/Sygnity. Jeśli chodzi o drugiego dostawcę – pojawiły się wątpliwości, co do jego wiarygodności. Sprawa jest poważna do tego stopnia, że prokuratura otrzymała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie.

W miesiąc po nowelizacji ustawy zawiadomienie zostało złożone przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zdaniem resortu Instytut Transportu Samochodowego podczas procedur przetargowych zaświadczył nieprawdę. Do tej pory jego system nie jest zintegrowany z systemem starostwa, więc wszelkie interakcje na poziomie administracyjnym nie są możliwe. System nie spełnia więc jednego z głównych warunków. Teraz prokuratura musi zbadać cała sprawę, decyzja o ewentualnym wszczęciu śledztwa zapadnie w ciągu kilku tygodni.