Prawo o ochronie zwierząt

Programy informacyjne regularnie donoszą o przypadkach znęcania się nad zwierzętami, nie tylko domowymi. Prawo wobec oprawców zwierząt będzie surowsze.

Wszystko dzięki temu, że posłowie zdecydowali się przyjąć nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z jej zapisami, kary dla osób, które narażają zwierzęta na ból i cierpienie, będą wyższe. O ich ustanowienie będa mogły występować do sądu organizacje społeczne.

Konsekwencje znęcania się nad zwierzętami:

  • znęcanie się nad zwierzętami będzie zagrożone karą do dwóch lat więzienia (dotychczas rok),
  • znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwemgrozi karą do trzech lat pozbawienia wolności (dotychczas dwa lata)
  • działanie przeciwko zwierzęciu będzie skutkowało pozbawieniem praw do tego zwierzęcia na 10 lat,
  • działanie na szkodę zwierzęcia będzie obarczone zakazem uprawiania zawodu, w którym wymagany jest kontakt ze zwierzętami,
  • przewinienie przeciwko zwierzęciu będzie obciążone karą grzywny w wysokości od 500 do 100 000 zł wypłaconą na cel związany z poprawą warunków życia zwierząt.

Czego dotyczy ochrona zwierząt?

Do zmiany ustawy doprowadziła inicjatywa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W jego skład weszli przedstawiciele działających w Polsce organizacji na rzecz ochrony zwierząt. Ich prace skupiły się na ustaleniu działań, które są szkodliwe dla zwierząt i powinny być rozpatrywane jako przestępstwo. Zgodnie z nimi karą zagrożone jest:

  • odstrzeliwanie błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych,
  • trzymanie zwierzęcia na uwięzi dłużej nić 12 godzin i na smych krótszej niż 3 m,
  • przycinanie psom ogonów i uszu do celów stetycznych, czyli tzw. kopiowanie,
  • sprzedawanie zwierząt domowych na targowiskach,
  • rozmnażanie zwierząt poza legalnymi hodowlami.